Công Ty TNHH Phân Bón, Với chức năng: Sản xuất phân bón và hợp chất nito (không sản xuất tại trụ sở) truyền tải và phân phối điện. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,lắp đặt hệ thống điện, bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện,  bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (không bán thuốc trừ sâu tại trụ sở, hóa chất có tính độc hại mạnh) bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, bán buôn cao su. Bốc xếp hàng hóa đường bộ, bốc xếp hàng hóa cảng biển, bốc xếp hàng hóa cảng sông. Bổ sung : kinh doanh bất động sản ./.