NPK 5.10.3.8S
prev
  • NPK 5.10.3.8S
next

NPK 5.10.3.8S

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Thành phần:

Hàm lượng đạm (N)              :      5%
Hàm lượng lân (P2O5 hữu hiệu) :       10%
Hàm lượng kali (K2O)                   :         3%

Trung lượng (%): S: 8; CaO: 5; MgO: 1; SiO2: 0.5
Vi lượng (ppm): Zn: 300; Cu: 100; Bo: 50

Tác dụng:

- Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng.
- Hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh.
- Tăng năng suất chất lượng nông sản.
- Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét và cải tạo đất.
- Là phân tan chậm nên có tác dụng lâu dài.

Sử dụng:

- Bón lót cho Lúa, Ngô, Khoai, Đậu, Lạc, Mía, Dâu,
Cói, Cao su, Cà Phê, Cây ăn quả và hoa màu.
- Lượng bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng:

+ 18kg - 35kg/sào 360m2 ;
+ 25kg - 50kg/sào 500m2
+ 500kg - 1000kg/ha