Phân bón qua lá
prev
  • Phân bón qua lá
next

Phân bón qua lá

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Công dụng:

- KÍch thích ra rễ, đâm trồi, đẻ nhánh, ra hoa đậu quả, thân lá phát triển mạnh

- Chống nghẹt rễ, vàng lá, rụng quả

- Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét cho cây

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản