Supe Lân PA
prev
  • Supe Lân PA
next

Supe Lân PA

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

THÀNH PHẦN

Supe lân PA là loại phân trung tính

Hàm lượng P2O5ts:15%, P2O5hh:8%
Hàm lượng CaO: 15%, MgO: 3%, SiO2: 5%
Các nguyên tố vi lượng: B, Cu, Mn, Fe, Zn,...

TÁC DỤNG

Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
Giúp cây ra rễ nhanh, hút dinh dưỡng mạnh.
Khử chua phèn, cải tạo đất, tác dụng lâu dài.
Làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SỬ DỤNG

Bón cho cây trồng trên mọi chân đất.
Lượng bón:  - 25 - 50 kg/sào 500m2
                       - 18 - 35 kg/sào 360m2  (500 - 1000 kg/ha).

BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, tránh nắng mưa